Podrobnosti záznamu

Název
   Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 13-31 Říčany
Další názvy
    Geological Map of the Czech Republik 1 : 50 000,13-31 Říčany
Autor
   Domas, Jaroslav
   Holub, V.
   Kodym, O.
   Mašek, Jan
Datum vydání
    1999
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Klíčové slovo
    13-31
    50
    000,list
    ČR
    Geologická
    Mapa
    Říčany
Abstrakt (česky)
   Geologická mapa Říčan a JV okolí znázorňující geologické útvary svrchní proterozoikum,paleozoikum,mezozoikum,terciér a kvartér
Abstrakt (anglicky)
   Geological Map of the Czech Republik 1 : 50 000,13-31 Říčany
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014