Podrobnosti záznamu

Název
   Geologická mapa Lausitz-Jizera-Karkonosze (bez kenozoických sedimentů) 1 : 100 000
Další názvy
    Geological map Lausitz-Jizera-Karkonosze (without Cenozoic sediments) 1 : 100 000
Autor
   Berger, H.-J.
   Brause, Hermann
   Cajz, Vladimír
   Cymerman, Zbigniew
   Hoth, Klaus
   Kachlík, V.
   Kemnitz, H.
   Kozdrój,
   Krentz, Ottomar
   Lobst, R.
   Mrázová, Štěpánka
   Opletal, Mojmír
   Prouza, Vladimír
   Valečka, Jaroslav
   Walter, Harald
Datum vydání
    2001
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Geological map, West Sudeten, Lusatia, Elbe Zone, Erzgebirge, Kaczawa Region, Karkonosze-Jizera Region, Ještěd Region, Sowie Mts. Block, Świebodzice Basin, Intra-Sudetic Basin, Cretaceous, Tertiary volcanites
Klíčové slovo
    000
    100
    Geologická
    Kenozoických
    Lausitz-Jizera-Karkonosze
    Mapa
    Sedimentů
Abstrakt (česky)
   Geologická mapa bez kenozoických sedimentů zahrnuje území o rozloze 20 000 km2 v okolí hranic Německa (Saska), Polska a České republiky. Mapa bykla vytištěna ve třech jazykových verzích: německo/anglické, polsko/anglické a česko/anlické,zatímco vysvětlivky (Comments) jsou pouze v angličtině.Mapa se skládá ze 3 listů a v legendě má ca 250 položek. Zaujímá nejsevernější část Českého masívu, která je tvořena různými tektonostratigrafickými jednotkami různého stáří(od proterozoika po mladší paleozoikum a křídu) a různé geologické historie. Všechny horninové typy mají v mapě obvyklé písmenné symboly.
Abstrakt (anglicky)
   Geological map Lausitz-Jizera-Karkonosze (without Cenozoic sediments) 1 : 100 000
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014