Podrobnosti záznamu

Název
   Geologická mapa okolí Somota (Nikaragua) 1:50 000
Další názvy
    Geological map in the territory of Somoto (Nicaragua) 1:50 000
Autor
   Mlčoch, Bedřich
   Novák, Zdeněk
   Přichystal, Antonín
   Žáček, Vladimír
Datum vydání
    2004
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geological map, 1:50 000, Somoto, Madriz, Nicaragua
Klíčové slovo
    1:50
    000
    Geologická
    Mapa
    Nikaragua
    Okolí
    Somota
Abstrakt (česky)
   Geologická mapa 1:50 000 okolí Somota byla realizovaná v rámci zahraniční rozvojové pomoci mezi Ministerstvem životního prostředí České Republiky a INETER (Nikaragua. Práce byly provedeny pracovníky České geologické služby Praha. Hlavním cílem prací bylo studium a výzkum přírodních rizik a jejich vazba na geologickou stavbu Nikaraguy. Mapovaná oblast je situovaná va svazích Cordillera de Dipilto y Jalapy a administrativně patří do provincií Nueva Segovia a Madriz. Výsledky této práce představují nejen shrnutí fenoménů, které v současnosti negativně ovlivňují studovaný región, ale jsou také širokou základnu dat pro predikci těchto fenoménů do budoucnosti. Geologická mapa představuje syntézu velkého množství dat získaných v terénu i v laboratoři.
Abstrakt (anglicky)
   Geological map in the territory of Somoto (Nicaragua) 1:50 000
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014