Podrobnosti záznamu

Název
   Geologické prostředí a geotechnické vlastnosti pokryvu karbonu české části hornoslezské pánve
Autor
   Dvořák, D.
   Kolcun, Alexej
   Malík, Josef
   Martinec, Petr
   Schejbalová, Božena
   Staš, Lubomír
   Šňupárek, Richard
   Vašíček, Zdeněk
Nakladatel
    Ústav geoniky AV ČR Ostrava
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2008
ISBN
    978-80-86407-54-8
Fyzický popis
    148 s.8320
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    monografie
Poznámky
    Projekt: GA105/02/0500, GA ČR
    Projekt: GA105/06/1768, GA ČR
    Projekt: GA105/08/1625, GA ČR
    Projekt: GA105/99/1651, GA ČR
    Překlad názvu: Geological environment and geotechnical properties covering strata of carboniferous in the Czech part of the Upper Silesian basin
    Věcný obsah knihy je rovněž výsledkem řešení státního úkolu ev.č. SÚ P-01-127-827 Hloubení jam v obtížných podmínkách (1986 - 1989), státního úkolu ev.č.P-10-125-402 Otvírka a příprava dobývání pod beskydskými příkrovy (1980 - 1985)řešených na VVUÚ Ostrava - Radvanice a výzkumných zpráv spojených s problémy s hloubením jam Paskov - Nová Bělá a frenštátských jam v letech 1983 - 1989, jejichž byli autoři spoluřešiteli.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    horizontal stress field
    mine destruction
    Upper Silesian Coal basin
Klíčové slovo
    části
    české
    Geologické
    Geotechnické
    Hornoslezské
    Karbonu
    Pánve
    Pokryvu
    Prostředí
    Vlastnosti
Abstrakt (česky)
   Jsou podány informace o geologickém prostředí a geotechnických vlastnostech pokryvu karbonu v české části hornoslezské pánve a to na podkladě rozboru havárií důlních jam.
Abstrakt (anglicky)
   There are given facts about geological environment and geotechnical properties of covering strata of Carboniferous in the Czech part of Upper Silesian coal basin. The main aim of the publication is to analyse of mine destruction
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012