Podrobnosti záznamu

Název
   Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1997
Editor
    Otava, J.
    Přichystal, A.
Nakladatel
    Masarykova univerzita
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    1998
ISBN
    80-210-1813-5
Země vydání
    Česká republika
Edice; číslo
   Geologické výzkumy na Moravě a Slezsku.
   5

   Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
   5
Klíčové slovo
    1997
    Geologické
    Moravě
    Roce
    Slezsku
    Výzkumy
Části této monografie
    Charakteristika jevů způsobených extrémními srážkami v roce 1997 na Vsetínsku : návrhy na řešení způsobených škod
    Ke geomorfologii národního parku Podyjí a přilehlého území