Podrobnosti záznamu

Název
   Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Nakladatel
    Ústav geologických věd PřF MU, ČGS - Brno
    Vydavatelství MU
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2006
Země vydání
    Česká republika
Edice; číslo
   Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Klíčové slovo
    2005
    Geologické
    Moravě
    Roce
    Slezsku
    Výzkumy
Části této monografie
    Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
    Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masívu v období 2004-2005