Podrobnosti záznamu

Název
   Geologie Moravy a Slezska
Nakladatel
    Moravské zemské muzeum - Masarykova univerzita
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    1993
ISBN
    80-7028-050-6
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Geologie
    Moravy
    Slezska
Části této monografie
    Brněnský masív
    Flyšové pásmo Západních Karpat, autochtonní mezozoikum a paleogén na Moravě a ve Slezsku
    Formování sedimentační pánve permokarbonu boskovické brázdy a vývoj svrchnostefanské sedimentace v rosicko-oslavanské pánvi
    Geologické problémy silezika
    Geologický vývoj Moravy a Slezska v kvartéru
    Karpatská předhlubeň
    Křída Českého masívu na Moravě
    Moravské paleozoikum
    Nejzajímavější mineralogické lokality Moravy a Slezska
    Problémy regionálního geologického členění území Moravy a Slezska
    Prof. dr. Karel Zapletal
    Příspěvky k problematice západomoravského krystalinika
    Stručná charakteristika metalogenetických poměrů území Moravy a Slezska
    Vídeňská pánev
    Vulkanismus v geologické historii Moravy a Slezska od paleozoika do kvartéru
    Vulkanosedimentární ložiska Fe rud na severní Moravě a ve Slezsku