Podrobnosti záznamu

Název
   Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky
Nakladatel
    Český geologický ústav
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2001
ISBN
    80-7075-470-2
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    České
    Geologie
    Limnických
    Ložiska
    Pánví
    Republiky
    Svrchnopaleozoických
Části této monografie
    Podkrkonošská pánev
    Uhelná petrologie