Podrobnosti záznamu

Název
   Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky
Autor
   Bek, Jiří
   Drábková, J.
   Holub, V.
   Jaroš, J.
   Kautský, J.
   Kobr, M.
   Krásný, J.
   Malý, L.
   Martínek, K.
   Mikuláš, Radek
   Opluštil, S.
   Pešek, J.
   Prouza, V.
   Skoček, V.
   Spudil, J.
   Sýkorová, Ivana
   Šimůnek, Z.
   Tásler, R.
   Valterová, P.
   Zajíc, Jaroslav
Editor
    Pešek, J.
Nakladatel
    Český geologický ústav
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2001
ISBN
    80-7075-470-2
Fyzický popis
    243 s.
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    monografie
Poznámky
    Projekt: GA205/96/1231, GA ČR
    Překlad názvu: Geology and deposits of the Upper Paleozoic limnic basins of the Upper Paleozoic basins of the Czech Republic
    Přílohy I-LIX, mapy
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    Czech Republic
    limnic basins
    Upper Paleozoic
Klíčové slovo
    České
    Geologie
    Limnických
    Ložiska
    Pánví
    Republiky
    Svrchnopaleozoických
Abstrakt (česky)
   Všechny permokarbonské limnické pánve České republiky jsou nově popsány. Práce obsahuje nová geologická, ložisková, hydrogeologická, paleontologická, petrologická a geochemická data. Je podáno shrnutí výzkumu do konce 20. století.
Abstrakt (anglicky)
   All Permo-Carboniferous limnic basins of the Czech Republic were anew described. New geological, depositional, hydrogeological, paleontological, petrological, and geochemical data are incorporated. The summation of the research results is done up to the end of 20th century.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012