Podrobnosti záznamu

Název
   Geologie a nerostné suroviny zemí JV Asie a Afghánistánu
Nakladatel
    Ústřední ústav geologický
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1982
Země vydání
    Československo
Klíčové slovo
    Afghánistánu
    Asie
    Geologie
    JV
    Nerostné
    Suroviny
    Zemí
Části této monografie
    Současné a perspektivní předpoklady aktivity čs. geologické služby v některých zemích jihovýchodní Asie
    Zkušenosti z návštěvy Afghánistánu