Podrobnosti záznamu

Název
   Geologische Übersichtskarte 1 : 200 000 CC 5550 Görlitz
Další názvy
    Přehledná geologická mapa 1 : 200 000 CC 5550 Görlitz
    Synoptic geological map 1 : 200 000 CC 5550 Görlitz.
Autor
   Baďura, J.
   Berger, H.J.
   Nývlt, Daniel
   Opletal, Mojmír
   Prouza, Vladimír
   Przybylski, B.
   Valečka, Jaroslav
   Zitzmann, A.
Datum vydání
    2003
Jazyk
    německy
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    West-Sudetes, Lusatia, Jizera-complex, Krkonose Massif, Bohemian Cretaceous, Crystalline rocks of Proterozoic to Paleozoic, Igneous rocks from Cadomian to Variscan, Sedimentary rocks - Paleozoic to Cenozoic, Tertiary Volcanics rocks,
Klíčové slovo
    000
    200
    5550
    CC
    Geologische
    Görlitz
    Übersichtskarte
Abstrakt (anglicky)
   Synoptic Geological map Görlitz is in the scale 1 : 200 000 and covering the area of 10 000 km2 along the German - Polish - Czech borders. About 3/4 of the map are in the Czech territory. South end of the map is on the line Roudnice - Mladá Boleslav. The map containg several heterogenous geological unites of the Bohemian Massif. In the north part are metamorphic and igneous rocks, but in south part are mainly sedimentary rock of different age. A rocks have got Proterozoic up to Cenozoic age.
Abstrakt (ostatní)
   Přehledná geologická mapa Görlitz v měřítku 1 : 200 000 zahrnuje území 10 000 km2 podél hranic Německa, Polska a Čech. Asi 3/4 mapy leží na českém území. Jižní okraj mapy je na linii Roudnice - Mladá Boleslav. Mapa zahrnuje řadu rozdílných geologických jednotek Českého masívu. V její severní části jsou horniny metamorfované a vyvřelé, ale v jižní části převažují sedimentární horniny různého stáří. Horniny mají stáří od proterozoika až po kenozoikum.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014