Podrobnosti záznamu

Název
   Geomorfologický sborník 12. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference - Stav geomorfologických výzkumů v roce 2014
Editor
    Dolejš, M.
    Marek, T.
    Raška, P.
Nakladatel
    Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústav struktury a mechaniky hornin AV CR, v.v.i., Ústí n.L., Praha
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2014
Klíčové slovo
    12
    2014
    Abstraktů
    Exkurzní
    Geomorfologický
    Geomorfologických
    Konference
    Průvodce
    Roce
    Sborník
    Stav
    Výzkumů
Části této monografie
    Dependences of the spatial distribution of cryogenic landforms in the Pohořská hornatina Mts. (Novohradské hory Mts.)
    Ke znalosti erozivního systému v Bosonožském hájku západně od Brna