Podrobnosti záznamu

Název
   Geomorfologický sborník 2
Editor
    Mentlík, P.
Nakladatel
    ČAG, ZČU Plzeň
    Západočeská universita
    Západočeská universita v Plzni
    Západočeská Univerzita, Plzeň
Místo vydání
    Plzeň
Datum vydání
    2003
ISBN
    80-7082-946-X
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Geomorfologický
    Sborník
Části této monografie
    Ideový model morfotektonického vývoje ústecké brázdy
    Návrh některých českých termínů z povodňové geomorfologie
    Reconstruction of continental glaciation in the Oldřichov Highland: co-operation of geomorphology and other research methods
    Statistické metody tvorby modelů náchylnosti území ke vzniku svahových deformací