Podrobnosti záznamu

Název
   Geomorfologický sborník 5
Nakladatel
    Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
    Universita Palackého Olomouc
Místo vydání
    Olomouc
Datum vydání
    2006
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Geomorfologický
    Sborník
Části této monografie
    Morfometrické a strukturní parametry reliéfu střední Šumavy
    Protrhávání morénových hrází v souvislosti s ústupem zalednění v pohoří Cordillera Blanca, Peru
    Svahové deformace v okolí Machu Picchu, Cuzco, Peru