Podrobnosti záznamu

Název
   Geomorfologický sborník 5. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2006
Nakladatel
    Univerzita Palackého v Olomouci, PřF
    Univerzita Palackého v Olomouci,PřF
Místo vydání
    Olomouc
Datum vydání
    2006
ISBN
    80-244-1320-5
Klíčové slovo
    2006
    Geomorfologický
    Geomorfologických
    Roce
    Sborník
    Stav
    Výzkumů
Části této monografie
    Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy (Results of the organic sediments research in the Protected Lansdscape Area Žďárské vrchy)
    Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě