Podrobnosti záznamu

Název
   Geomorfologický sborník 6: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce
Nakladatel
    Ostravská univerzita v Ostravě
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2007
ISBN
    978-80-7368-296-5
    9788073682965
Klíčové slovo
    Abstraktů
    Exkurzní
    Geomorfologický
    Průvodce
    Sborník
Části této monografie
    Dokumentace svahových deformací v oblasti vodní nádrže Šance (Moravskoslezké Beskydy) v rámci programu ISPROFIN
    Morfostrukturní a kinematická analýza vývoje části Západních Karpat na základě interpretace digitálního modelu reliéfu SRTM
    Palynological research of the Bohemian Forest mires and lakes as a subject of geomorphological and geological study
    Využití tvrdoměrných měření a analýz jílových minerálů pro určení trimline v severním svahu Jizerských hor