Podrobnosti záznamu

Název
   Geomorfologický sborník 6 - Sborník abstraktů a exkurzní průvodce
Editor
    Hradecký, J.
    Pánek, T.
Nakladatel
    Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2007
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Abstraktů
    Exkurzní
    Geomorfologický
    Průvodce
    Sborník
Části této monografie
    Geomorfologická inventarizace vybraných skalních útvarů v centrální části CHKO Žďárské vrchy
    Geomorfologická účinnost zimních povodní na řece Jihlavě
    Hrubě klastické sedimenty spodního miocénu v širším prostoru vyvýšeniny Bohutický les na jižní Moravě
    Strukturní ovlivnění údolí střední Svratky
    Vývoj reliéfu severovýchodní části Rychlebských hor