Podrobnosti záznamu

Název
   Geotechnické dny 1999: Sborník přednášek z odborného semináře Sesuvy a inženýrskogeologické poměry Prahy věnované památce prof. Quido Záruby
Editor
    Barvínek, R.
Nakladatel
    Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1999
Země vydání
    Česká republika
Edice; číslo
   Publikace ČKAIT.
   36
Klíčové slovo
    1999
    Dny
    Geotechnické
    Inženýrskogeologické
    Odborného
    Památce
    Poměry
    Prahy
    Prof
    Přednášek
    Quido
    Sborník
    Semináře
    Sesuvy
    Věnované
    Záruby
Části této monografie
    Vliv klimatu na vývoj sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací