Podrobnosti záznamu

Název
   Geotechnika 2000. Trendy vývoja geotechnických stavieb v budúcom tisícročí
Nakladatel
    Orgware
Místo vydání
    Bratislava
Datum vydání
    2000
Země vydání
    Slovensko
Klíčové slovo
    2000
    Budúcom
    Geotechnických
    Geotechnika
    Stavieb
    Tisícročí
    Trendy
    Vývoja
Části této monografie
    Injektážní pryskyřice a jejich adhezní pevnosti
    Laboratoř zatížení objektů technickou a přirozenou seismicitou na FAST VŠB-TU Ostrava
    Napěťová měření metodou hydroporušování stěn vrtu
    Vibrační projevy kovacího lisu
    Význam geofyzikálního monitoringu v geotechnické praxi