Podrobnosti záznamu

Název
   Geotechnika 99. Základ moderných technológií výstavby. Zborník
Nakladatel
    Orgware
Místo vydání
    Bratislava
Datum vydání
    1999
Země vydání
    Slovensko
Klíčové slovo
    99
    Geotechnika
    Moderných
    Technológií
    Výstavby
    Základ
    Zborník
Části této monografie
    Geoelektrický monitoring?
    Projev Kaiserova efektu na horninách z OKR a předpoklady jeho využití pro měření napětí v horninovém masivu
    Příklady měření projevů seismicity způsobené dopravou
    Stupeň napěnění injektážních polyuretanových pryskyřic a jeho vliv na fyzikálně mechanické vlastnosti