Podrobnosti záznamu

Název
   Händel - Haydn - Mendelssohn a jejich "druhý život" v českých zemích a na Slovensku v 18. a 19. století
Další názvy
    Händel - Haydn - Mendelssohn and their "second Life" in Bohemia and Slovakia on 18th and 19th Century
Autor
   Bajgarová, J.
   Šustíková, Věra
Datum vydání
    2009
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konference
Výraz tezauru
    composer
    concert
    Händel
    Haydn
    life of work
    Mendelssohn
Klíčové slovo
    18
    19
    českých
    Druhý
    Händel
    Haydn
    Mendelssohn
    Slovensku
    Století
    Zemích
    život
Abstrakt (česky)
   Konference se konala ve dnech 4.- 5. prosince 2009 v Národním muzeu - Českém muzeu hudby, Karmelitská 2, Praha 1. Pořadatelé konference: Česká společnost pro hudební vědu a Národní muzeum - České muzeum hudby. Odborní spolupořadatelé: Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (za finančního přispění MKČR).
Abstrakt (anglicky)
   The Conference was held on November 4th - 5th 2009 in National Museum - Czech Museum of Music, Karmelitská 2, Prague 1 Organizers of the Conference: Czech Musicological Society and National Museum - Czech Museum of Music. Co-organizers: Ethnological Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, p.r.i. Department of Music History, The Institute of Musicology, Faculty of the Arts, Masaryk University in Brno (with financial support from Ministry of Culture CR)
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012