Podrobnosti záznamu

Název
   Hodnocení seizmického zatížení Dolu Jeroným v Čisté v letech 2006-2009 a měření vybraných parametrů pomocí DMS
Autor
   Dombková, Anna
   Kaláb, Zdeněk
   Knejzlík, Jaromír
   Kukutsch, Radovan
   Lednická, Markéta
   Makovský, Jaroslav
   Rambouský, Zdeněk
Nakladatel
    DIAMO, s.p
    VŠB-TU Ostrava
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2009
Fyzický popis
    38 s.
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva
Poznámky
    Autoři celkem: 7
    Projekt: GA105/09/0089, GA ČR
    Překlad názvu: Evaluation of Seismic Loading of Mine Jeronym near Čista in 2006 -2009 and Measurement of Selected Parameters using DMS
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    distributed measuring system
    Jeronym Mine
    seismic loading
Klíčové slovo
    2006-2009
    Čisté
    DMS
    Dolu
    Hodnocení
    Jeroným
    Letech
    Měření
    Parametrů
    Pomocí
    Seizmického
    Vybraných
    Zatížení
Abstrakt (česky)
   Výzkumná zpráva shrnuje poznatky z hodnocení seizmického zatížení Dolu Jeroným v Čisté v letech 2006-2009 a přehled měření vybraných parametrů pomocí distribuovaného měřicího systému. Ve zprávě je podrobně popsáno seizmické zatížení důlního díla a dosavadní výsledky z DMS. Zpráva obsahuje bohatou bibliografii.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012