Podrobnosti záznamu

Název
   Hornická Ostrava '84. Sborník přednášek, II. díl
Nakladatel
    Dům techniky ČSVTS
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1984
Země vydání
    Československo
Klíčové slovo
    84
    Hornická
    II
    Ostrava
    Přednášek
    Sborník
Části této monografie
    Dlouhodobý program průzkumu uhlí v československé části hornoslezské černouhelné pánve
    Geomechanické faktory ovlivňující svěr nadloží s podložím a možnosti jeho využití
    Klasifikácia bansko-geologických podmienok dobývania na bani Handlová
    Reálné směry dlouhodobého rozvoje OKR a jejich podmínky
    Výhled základního výzkumu v hornictví v 8. pětiletce