Podrobnosti záznamu

Název
   Hornická Ostrava 93. Sborník referátů 8. mezinárodní konference. 1
Nakladatel
    ČSVTS
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1993
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    93
    Hornická
    Konference
    Mezinárodní
    Ostrava
    Referátů
    Sborník
Části této monografie
    Matematický model proudění v důlní větrní síti
    Možnosti využití odvodňování při dobývání pod detritem v OKR
    Některé možnosti zvyšování koncentračních parametrů v OKR
    Primární a indukovaná napěťová pole v horském masívu z pohledu geoniky
    Příspěvek geofyziky k analýze seismicity v OKR
    Rozpojování hornin řeznými nástroji
    Zabezpečování protizáparové prevence měřením teplot