Podrobnosti záznamu

Název
   Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Matematické metody v geologii
Nakladatel
    [S.n.]
Místo vydání
    [Příbram]
Datum vydání
    1983
    1989
    1991
Země vydání
    Česká republika
    Československo
    Slovensko
Klíčové slovo
    Geologii
    Hornická
    Matematické
    Metody
    Příbram
    Sekce
    Technice
    Vědě
Části této monografie
    Algoritmické modelování horninového prostředí
    Analýza významnosti geochemických dat pro rozlišování horninových typů pomoci programového systému PREDITAS
    Aplikace modelu Trafrap pro řešení přenosu tepla
    Aplikácia geoštatistiky pri modelovaní parametrov životného prostredia
    Application methodology of mathematical modelling for evaluation of groundwater resources
    A contribution to ground-surface water relation for groundwater modelling needs
    Další rozvoj prostorových a časových modelů ložisek nerostných surovin
    Formy využití prostorového matematického modelování horninového prostředí a návazného programového systému
    Hydrogeologický model teplických terem ve vztahu k důlní činnosti
    Improving the geostatistical models of deposits by introducing geology into geostatistics: case history of the ore resource estimation of the Mokrsko west gold deposit
    Inteligentné informačné systémy v geológii
    Komplexní modelování ložisek nerostných surovin a jeho využití při automatizovaném projektování, plánování a řízení těžby
    Komplexní systém hodnocení nerostných ložisek a geologického průzkumu
    Mass tranfer of ion-exchanging pollutants in ground water. Modelling by the finite differences method
    Matematické modelování a efektivnost hydrogeologického průzkumu
    Matematické modelování vrstevnatého prostředí
    Metodika odhadu prognózních zásob rudního revíru na příkladu oblasti Horního Měsra u Rýmařova
    Modelling the impact of waste disposal site on ground water flow
    Modelovanie jednorozmerného prúdenia podzemných vôd pomocou kalkulačky
    Modelovanie prenosu iontov látok cez nenasýtenú zónu
    Optimalizace ekonomického hodnocení ložisek nerostných surovin
    Optimalizácia prieskumu na ložiskách kaolinových surovín Lučeneckej kotliny
    Osnova výuky modelování lomů a jejich těžby
    Počítačový model dobývania na zával pre ložisko Mano-Gabriela
    Použitie systému BAKYB-1 pri technicko-ekonomickej štúdii rudňanského rudného poĺa
    Praktické použití programového systému MMHP pro těžbu v uhelném lomu
    Praktické zkušenosti s aplikací modelového řešení proudění podzemní vody v oboru hydrogeologie
    Prístup k matematickému modelovaniu horninového masívu pre potreby modelovania trhacích prác
    Programový systém PREDITAS a možnosti jeho aplikace v geologii
    Simulace proudění podzemní vody v Třeboňské pánvi pomocí numerických modelů
    Skúsenosti s využitím osobného počítača PMD 85-2 pri modelovaní ložiska zeolitových tufov Nižný Hrabovec
    SWMI - numerický model jednorozměrného proudění v nenasycené půdní zóně
    Účinnost numerických metod užitých při řešení problematicky transportních procesů
    Vertikální simulace pohybu vody půdním profilem v Třeboňské pánvi
    Výber z počítačovej metódy optimalizácie dobývania ložísk magnezitu
    Zkušenosti s dalším rozvojem prostorových a časových modelů
    Zpracování výpočtu geologických zásob pro potřeby rozhodování o efektivnosti využívání ložiska, plánování, organizace a operativní řízení práce