Podrobnosti záznamu

Název
   Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách
Nakladatel
    s.n.
Místo vydání
    Příbram
Datum vydání
    1991
Země vydání
    Česká republika
    Slovensko
Klíčové slovo
    Hornická
    Podmínkách
    Příbram
    Sekce
    Současných
    Surovinová
    Technice
    Vědě
    Základna
Části této monografie
    Česká ložiska zlata v současných podmínkách
    Doterajšie výsledky výskumu dolomitu pre netradičné použitie
    Geologické poměry ložiska černého uhlí Mělník-Benátky nad Jizerou
    Granát jako průmyslový minerál
    Horniny bohaté glaukonitem v ČR
    Ložiska kaolínu v rakouské části Českého masívu
    Ložisko Kašperské Hory - výsledky průzkumu a perspektivy jeho využití
    Ložisko zlata Vacíkov-Petráčkova hora a perspektivy zlatonosného zrudnění v rožmitálské tektonické kře
    Nová instituce - Česká inspekce odpadového hospodářství
    Nové ložisko sklářských, slévárenských a filtračních písků v oblasti jižního Českolipska
    Odpady a druhotné suroviny
    Perspektivy a úskalí uhelného hornictví v ČSFR z hlediska surovinové základny
    Průzkum deponií vápenného hydrátu v Novákách
    Přežije geologický průzkum a těžba nerostných surovin v ČSFR rok 2000?
    Surovinový potenciál slánského černouhelného ložiska
    Tmavé dekorační kameny ve středních Čechách a perspektivy jejich využití
    Vločková slída
    Vybrané problémy nerostných surovin ve vztahu k novému hornímu zákonu
    Výsledky geologického prieskumu pre zabezpečenie kameniva do bielych a farebných betónov
    Výsledky vyhledávání náhrad křemenných surovin v nezpevněných klastických sedimentech českých krajů
    Využití sklářských odpadů v papírenství
    Wollastonit a jeho ložiska v České republice
    Zeolity a možnosti jejich využití
    Získávání užitkových těžkých minerálů při těžbě štěrkopísků
    Zjílovatělé porfyroidy Železných hor