Podrobnosti záznamu

Název
   Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geologie, mineralogie a geochemie ložisek drahých kovů Au a Ag
Nakladatel
    [S.n.]
Místo vydání
    [Příbram]
Datum vydání
    1984
Země vydání
    Československo
Klíčové slovo
    Ag
    Au
    Drahých
    Geochemie
    Geologie
    Hornická
    Kovů
    Ložisek
    Mineralogie
    Příbram
    Sekce
    Technice
    Vědě
Části této monografie
    Historický a perspektívny vývoj ťažby Au, Ag kovov na ložisku Kremnica
    Informace o polymetalickém zrudnění u Hluboše
    Metamorfogenní Au-W mineralizace v kašperskohorském revíru
    Poslední výsledky výzkumu a vývoje v oblasti úpravy Au-rud
    Současné zkušenosti v oblasti úpravy zlatonosných rud v ČSSR
    Stanovení původních teplot hornin v perspektivních oblastech hlubinného dobývání
    Stratiformní kyzová polymetalická mineralizace kasejovického metamorfovaného ostrova
    Stříbrné zrudnění na jámě 7 - Třebsko
    Výsledky výzkumu, průzkumu a těžby Cu-Ag zrudnění na skarnovém Fe ložisku Měděnec v Krušných horách
    Vztah Sb a Au mineralizací v Krásnohorsko-milešovském rudním revíru
    Zlato v granitoidech