Podrobnosti záznamu

Název
   Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Příbramské báňské závody v dějinách hornictví
Nakladatel
    [s.n.]
Místo vydání
    [Příbram]
Datum vydání
    1986
Země vydání
    Československo
Klíčové slovo
    Báňské
    Dějinách
    Hornická
    Hornictví
    Příbram
    Příbramské
    Sekce
    Technice
    Vědě
    Závody
Části této monografie
    Inženýrsko-geologická rajonizace poddolovaných území na příkladu oblasti severně od dolu Anna na Březových horách v Příbrami
    Ke vzniku uranových dolů v Příbrami
    Obnova příbramského dolování po třicetileté válce
    Počátky průzkumu na radioaktivní suroviny v oblasti Příbram
    Těžba uranu v Československu 1918-1945 jeko předstupeň těžby uranu na příbramsku
    Vliv vzestupu dolování na hospodářské poměry města Příbramě na sklonku 18. století
    Vyhledávání, průzkum a těžby ložisek uranových rud v Československu do roku 1945
    Význam Příbramě ve vývoji montánních věd a techniky