Podrobnosti záznamu

Název
   Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací
Nakladatel
    S.n.
Místo vydání
    Příbram
Datum vydání
    1996
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Anotací
    Hornická
    Příbram
    Sborník
    Technice
    Vědě
Části této monografie
    Některé etické problémy spjaté s prognózami budoucí světové spotřeby nerostných surovin
    Obecné zásady tvorby etických kodexů a jejich aplikace v geoetice
    Principy etiky ahumánních systémů
    Příspěvek k morálnímu kodexu důlního měřiče
    Vývoj a perspektivy geoetiky