Podrobnosti záznamu

Název
   Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce P, Podzemní stavitelství a báňská záchranná služba
Nakladatel
    s.n.
Místo vydání
    Příbram
Datum vydání
    2006
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    17.10.-19.10.2006
    Anotací
    Báňská
    Hornická
    Podzemní
    Příbram
    Sborník
    Sekce
    Služba
    Stavitelství
    Technice
    Vědě
    Záchranná
Části této monografie
    Kolektor CI.A trasa Vodičkova - ekologická stavba 3. tisíciletí
    Podzemní zásobníky plynu - důležitý článek v plynárenské soustavě
    Problematika těžby rop z rozpukaného krystalinika
    Rozšířený generel výstavby kolektorů v hl. městě Praze