Podrobnosti záznamu

Název
   Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce S, Sanace a rekultivace po těžbě
Nakladatel
    s.n.
Místo vydání
    Příbram
Datum vydání
    2006
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    17.10.-19.10.2006
    Anotací
    Hornická
    Po
    Příbram
    Rekultivace
    Sanace
    Sborník
    Sekce
    Technice
    Těžbě
    Vědě
Části této monografie
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko-sokolovské aglomeraci
    Čištění důlních vod střední a východní části příbramského ložiska - uranové rudy
    Interpretace výsledků karotážních měření na zatopené jámě Jindřich - ložisko Oslavany
    Opuštěné lomy jako významné krajinné prvky
    Problematika eroze v GIS a její využití při rekultivaci území postižených těžbou
    Rekultivace fytotoxických lokalit severočeské pánve aplikací jílovcových sorbentů, biodegradací a dalšími netradičními rekultivačními metodami
    Stav a další vývoj v prognóze rekultivačních prací na Mostecku
    Výstup důlních plynů v krajině s ukončenou těžbou černého uhlí