Podrobnosti záznamu

Název
   Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce T, Evropské hornictví - tradice a památky
Nakladatel
    s.n.
Místo vydání
    Příbram
Datum vydání
    2006
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    17.10.-19.10.2006
    Anotací
    Evropské
    Hornická
    Hornictví
    Památky
    Příbram
    Sborník
    Sekce
    Technice
    Tradice
    Vědě
Části této monografie
    Analýza stabilitních poměrů dolu Jeroným v Čisté během obnovy dědičné štoly
    Historické mineralogické nálezy v širší oblasti severočeské hnědouhelné pánve
    Setkání báňských historiků ve Štiavnických horách
    Výročí se samými šestkami ke 160 letům nálezům uhlí a rud a 60. výročí dokumentace F.J. Reže a vydání knihy V.Tejbla
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie Strojního a stavebního (stavitelského) odboru v Příbrami-Březových Horách
    Zrudnění v lomu Milíře na Kružberské přehradě (moravskoslezský kulm)