Podrobnosti záznamu

Název
   Hornická Příbram ve vědě a technice - sborník anotací: matematické metody v geologii
Nakladatel
    Hornická Příbram ve vědě a technice
Místo vydání
    Příbram
Datum vydání
    1995
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Anotací
    Geologii
    Hornická
    Matematické
    Metody
    Příbram
    Sborník
    Technice
    Vědě
Části této monografie
    Atmogeochemické metody pro určování znečištění horninového prostředí ropnými látkami
    Geostatistický software pro veřejnost
    K novým časovým modelům ložisek vápenců a cementářských surovin
    Modely a metody zpracování dat z monitorování podzemních vod na příkladu jižní části vysokomýtské synklinály