Podrobnosti záznamu

Název
   Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce D, Domácí nerostné suroviny z pohledu ekonomie a ekologie
Nakladatel
    S.n.
Místo vydání
    Příbram
Datum vydání
    1996
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Domácí
    Ekologie
    Ekonomie
    Hornická
    Nerostné
    Pohledu
    Příbram
    Sekce
    Suroviny
    Technice
    Vědě
Části této monografie
    Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Ekologické aspekty - neopomenutelný faktor v ekonomice využívání nerostných surovin
    Ekologický dohled nad těžbou
    Ložiska vápenců a cementářských surovin v chráněných krajinných oblastech
    Metodika ocenění nákladů na výrobu chemického koncentrátu ve výpočtu zásob
    Mineralogické pozoruhodnosti některých likvidovaných ložisek uranu
    Několik poznámek k vyčíslení hodnoty krajiny a dopady těžby na tuto hodnotu
    Nové mineralogické poznatky z havlíčkobrodského rudního revíru
    O těžbě vápenců v CHKO Český kras
    Pohled těžařské firmy na projednávanou tématiku
    Přehled distribuce hydrotermálních žil a uranového zrudnění v příbramském uranovém ložisku
    Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin ČR
    Surovinový potenciál stavebních surovin Mělnicka a Litoměřicka ve vztahu k funkčnímu využití území
    Těžba fluorit-barytových ložisek v ČR
    Vliv lidského faktoru na ekonomiku těžební společnosti
    Výskyty metanu na příbramském uranovém ložisku
    Životnost průmyslových zásob nerostných surovin v ČR