Podrobnosti záznamu

Název
   Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce T, Tradice a historické památky českého hornictví
Nakladatel
    S.n.
Místo vydání
    Příbram
Datum vydání
    1996
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    českého
    Historické
    Hornická
    Hornictví
    Památky
    Příbram
    Sekce
    Technice
    Tradice
    Vědě
Části této monografie
    Amatérský průzkum opuštěného historického podzemí
    Dědičné štoly v uhelném hornictví na Sokolovsku
    Druhy a způsob užívání báňskoprávních předpisů v českých zemích ve 13. až 19. století
    Důlní díla v Obřím dole v Peci pod Sněžkou
    Dva roky skanzenu Mayrau ve Vinařicích u Kladna
    Expozice štolového patra na dole Anselm
    Historické báňské práce na cínovou rudu u Čisté v okrese Sokolov
    Hornické muzeum na dole Anselm
    Hornické naučné stezky (Výběr z dokumentace)
    Hornicko-geologický park Měděnec - unikátní historické báňské dílo Mědník
    Jílovský zlatonosný revír - minulost a současnost
    Montanisticko-geologická nadace a její činnost v Jeseníkách
    Některé méně známé důkazy o vyspělosti hornictví na území dnešní České a Slovenské republiky
    Počátky těžby a zpracování polymetalických rud na Českokrumlovsku
    Podíl důlních měřičů na rozvoji hornictví v oblasti Horního Slavkova a Krásna
    Rozvojové a útlumové tendence v dějinách českého rudného hornictví
    Současný stav pozůstatků dolování v kutnohorském revíru
    Specifický druh zátěže životního prostředí - důlní díla bez právního nástupce
    Tradice a současnost výroby olova a stříbra v Příbrami
    Unikátní důlní dílo na závodě Staříč
    Záchrana a prezentace hornických památek na Březových Horách Okresním muzeem Příbram