Podrobnosti záznamu

Název
   How much CO2 can be stored in the geology ? Article in GEO ENeRGY, the newsletter of the European Network for Research in Geo-Energy, No 12, December 2005, p 1
Další názvy
    Kolik CO2 může být uloženo do geologického prostředí ? Článek v GEO ENeRGY, newsletteru Evropské sítě pro výzkum geo-energií, č. 12, prosinec 2005, str. 1.
Autor
   Christensen, Niels Peter
   Hladík, Vít
   Shogenova, Alla
Datum vydání
    2005
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    geological storage of CO2, 6th Framework Programme
Klíčové slovo
    12
    2005
    Article
    Can
    CO2
    December
    ENeRGY
    European
    GEO
    Geo-Energy
    Geology
    Much
    Network
    Newsletter
    No
    Research
    Stored
Abstrakt (česky)
   Představení nového vědecko-výzkumného projektu zaměřeného na posouzení celoevropské kapacity pro geologické ukládání CO2. Projekt s 26 partnery je spolufinancován Evropskou komisí v rámci 6. rámcového programu pro výzkum, technologický vývoj a demonstrační aktivity.
Abstrakt (anglicky)
   Introduction of a new R&D project aimed at assessment of Europe-wide capacity for geological storage of CO2. The project with 26 partners is co-financed by the European Commission within the 6th Framework Programme for research, technological development and demonstation activities.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014