Podrobnosti záznamu

Název
   Hydrodynamické testy ve vrtech PTP3 a PTP4a na lokalitě Potůčky-Podlesí (In Pačes T. a kol. (2002): Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí)
Další názvy
    Hydrodynamic tests in boreholes PTP3 and PTP4a at the Potůčky-Podlesí site (In Pačes T. et al. (2002): Global Geochemical Research of Interaction and Migration of Organic and Inorganic Substances in the Rock Environment.)
Autor
   Bláha V.,
   Chovančík, Ladislav
   Klepáč, L.
   Rukavičková, Lenka
   Šebesta C.,
   Záruba, J.
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2002
Fyzický popis
    67 s.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva oponovaná
Poznámky
    Objednatel: Ministerstvo životního prostředí České republiky
Výraz tezauru
    hydrogeology of fractured rocks, hydrodynamic tests metodology, hydrogeological interference tests, tracing tests,permeability
Klíčové slovo
    2002
    Anorganických
    Geochemický
    Horninovém
    Hydrodynamické
    Interakcí
    Kol
    Komplexní
    Látek
    Lokalitě
    Migrací
    Organických
    Pačes
    Potůčky-Podlesí
    Prostředí
    PTP3
    PTP4a
    Testy
    Vrtech
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   V granitovém masivu v Krušných horách byly vyvrtány dva vrty PTP4a a PTP3, hluboké 300 a 350 m. V těchto vrtech byla provedena řada vodních tlakových zkoušek, slug testů a stopovacích zkoušek v puklinovém prostředí s velmi nízkou propustností.Reakce na vrtné práce a hydrodynamické zkoušky ve vrtu PTP4a byly monitorovány ve vrtu PTP3 s pomocí multipakrového systému. Ve výzkumné zprávě jsou hodnoceny hydraulické vlastnosti puklinového prostředí a metodika různých testů.
Abstrakt (anglicky)
   Hydrodynamic tests in boreholes PTP3 and PTP4a at the Potůčky-Podlesí site (In Pačes T. et al. (2002): Global Geochemical Research of Interaction and Migration of Organic and Inorganic Substances in the Rock Environment.)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014