Podrobnosti záznamu

Název
   Hydrodynamické zkoušky ve vrtu Mel-3. 1. etapa
Další názvy
    Hydrodynamic tests in the borehole Mel-3. 1st stage.
Autor
   Rukavičková, Lenka
Datum vydání
    2005
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    water pressure tests, hydraulic conductivity, fracture environment, hydrogeology, high level waste deep repository, test locality
Klíčové slovo
    Etapa
    Hydrodynamické
    Mel-3
    Vrtu
    Zkoušky
Abstrakt (česky)
   Zpráva shrnuje výsledky první etapy hydrodynamického testování vrtu Mel-1 na perspektivní ploše P-1b na testovací lokalitě melechovský masiv. Hydraulická vodivost puklinového prostředí lipnického granitu je hodnocena na základě vyhodnocení etážových vodních tlakových zkoušek.
Abstrakt (anglicky)
   Hydrodynamic tests in the borehole Mel-3. 1st stage.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014