Podrobnosti záznamu

Název
   Hydrogeochémia ´11. XIII. ročník mezinárodní vědecké konference : 14.-15.6.2011, Ostrava
Nakladatel
    Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Institut geologického inženýrství
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2011
ISBN
    978-80-248-2441-3
Klíčové slovo
    14.-15.6.2011
    Hydrogeochémia
    Konference
    Mezinárodní
    Ostrava
    Ročník
    Vědecké
    XIII
    ´11
Části této monografie
    Možnosti kontaminace podzemních vod z neodpálených náložek TNT po neuskučněném geofyzikálním průzkumu v katastru obce Halenkovice