Podrobnosti záznamu

Název
   Hydrogeochemické problémy znečistovania prírodných vód
Nakladatel
    Geologický ústav Dionýza Štúra
Místo vydání
    Bratislava
Datum vydání
    1984
Země vydání
    Československo
Klíčové slovo
    Hydrogeochemické
    Prírodných
    Problémy
    Vód
    Znečistovania
Části této monografie
    Ochrana vodných zdrojov Žitného ostrova na príklade z Lehníc
    Pohyb ropných látek v horninovém prostředí
    Príklady znečisťovania prírodných vôd v oblasti Slovenského krasu
    Zkušenosti s monitorováním kvality podzemní vody v rámci její preventivní ochrany před ropním znečištěním