Podrobnosti záznamu

Název
   Hydrogeological assessment of the plan reserved mineral exploration - black coal reserve deposit Mělnická pelvis and subsequent risk assessment exploitation of deposits by gasification of coal
Další názvy
    Hydrogeologické posouzení záměru průzkumu vyhrazeného nerostu - černého uhlí ve výhradním ložisku Mělnická pánev a posouzení rizik následného využívání ložiska metodou zplyňování uhlí