Podrobnosti záznamu

Název
   Hydrogeologická rajonizace - etapová zpráva za rok 2005 a souhrnná zpráva za období 2002-2005
Další názvy
    Hydrogeological Zones
Autor
   Burda, Jiří
   Kadlecová, Renata
   Krejčí, Zuzana
   Prchalová, Hana
Datum vydání
    2005
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Hydrogeological zones, groundwater body, geodatabase, properties of hydrogeological zones, management of ground water
Klíčové slovo
    2002-2005
    2005
    Etapová
    Hydrogeologická
    Období
    Rajonizace
    Rok
    Souhrnná
    Zpráva
Abstrakt (česky)
   Rajonizace 2005 aktualizuje hydrogeologické rajony 1986 na základě hydrogeologických a geologických výzkumů a při zohlednění národního i evropského práva. Hranice rajonů jsou zpracovány v GISu s přesností 1:50 000 ve dvou úrovních. První úroveň zpracování je pro Informační systém veřejné správy a druhá úroveň zpracování obsahuje informace o lineárních částech hranic jednotlivých rajonů.
Abstrakt (anglicky)
   Hydrogeological Zones
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014