Podrobnosti záznamu

Název
   Hydrogeologické a vodohospodářské regulativy pro návrh limitních podmínek těžby štěrkopísků ve specifických oblastech ST1-ST6 na území Olomouckého kraje (č.j. ČGS 150/09/0774)
Autor
   Čurda, Jan
   Godány, Josef
   Kryštofová, Eva
Datum vydání
    2009
Fyzický popis
    19 s.
Typ dokumentu
    závěrečná zpráva
Klíčové slovo
    150/09/0774
    ČGS
    č.j
    Hydrogeologické
    Kraje
    Limitních
    Návrh
    Oblastech
    Olomouckého
    Podmínek
    Regulativy
    Specifických
    ST1-ST6
    štěrkopísků
    Těžby
    území
    Vodohospodářské
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014