Podrobnosti záznamu

Název
   Hydrogeologické posouzení záměru průzkumu vyhrazeného nerostu - černého uhlí ve výhradním ložisku Mělnická pánev a posouzení rizik následného využívání ložiska metodou zplyňování uhlí
Další názvy
    Hydrogeological assessment of the plan reserved mineral exploration - black coal reserve deposit Mělnická pelvis and subsequent risk assessment exploitation of deposits by gasification of coal
Autor
   Burda, Jiří
   Godány, Josef
   Herčík, Ferdinand
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Hydrogeological assessment, black coal, subsequent risk, gasification of coal
Klíčové slovo
    černého
    Hydrogeologické
    Ložiska
    Ložisku
    Mělnická
    Metodou
    Následného
    Nerostu
    Pánev
    Posouzení
    Průzkumu
    Rizik
    Uhlí
    Výhradním
    Vyhrazeného
    Využívání
    Záměru
    Zplyňování
Abstrakt (česky)
   Hydrogeologické posouzení záměru průzkumu vyhrazeného nerostu - černého uhlí ve výhradním ložisku Mělnická pánev a posouzení rizik následného využívání ložiska metodou zplyňování uhlí - odborné vyjádření k dané problematice
Abstrakt (anglicky)
   Hydrogeological assessment of the plan reserved mineral exploration - black coal reserve deposit Mělnická pelvis and subsequent risk assessment exploitation of deposits by gasification of coal
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014