Podrobnosti záznamu

Název
   Hydrogeologický výzkum ve vrtech Mel-1, Mel-2, Mel-3, Mel-4 a Mel-5 2. etapy výběru testovacích polygonů
Další názvy
    Hydrogeological research in boreholes Mel-1, Mel-2, Mel-3, Mel-4 and Mel-5, final report of project 'Realization of geological and other works on the Test locality Melechov massif', 2nd stage.
Autor
   Bláha, Vladimír
   Otrubová, Dana
   Rukavičková, Lenka
Datum vydání
    2006
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Hydrogeology of granite, fractured environment, groundwater flow, hydrodynamic tests
Klíčové slovo
    Etapy
    Hydrogeologický
    Mel-1
    Mel-2
    Mel-3
    Mel-4
    Mel-5
    Polygonů
    Testovacích
    Vrtech
    Výběru
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Hydraulické vlastnosti puklinového prostředí byly studovány na melechovském granitovém masivu na Českomoravské vysočině. V pěti vrtech bylo celkem realizováno 127 etážových hydrodynamických zkoušek.Tlakové odezvy na hydrodynamické zkoušky byly monitorovány v izolovaných úsecích sousedního vrtu pomocí multipakrového systému. Získaná data poskytla nové informace o piezometrických úrovních puklinových systémů, vertikálním vývoji hydraulické vodivosti, prostorovém rozložení hlavních propustných puklin a míře jejich propojení v prostoru mezi vrty. Hydraulická vodivost granitů závisí na charakteru a četnosti puklin a její rozpětí je velmi široké. Otevřené pukliny v puklinových zónách mají koeficient hydraulické vodivosti v řádu 10-5 m.s-1, zatímco kompaktní granit nebo granit s uzavřenými či vyplněnými puklinami má koeficient hydraulické vodivosti v řádu 10-10 m.s-1.
Abstrakt (anglicky)
   Hydrogeological research in boreholes Mel-1, Mel-2, Mel-3, Mel-4 and Mel-5, final report of project 'Realization of geological and other works on the Test locality Melechov massif', 2nd stage.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014