Podrobnosti záznamu

Název
   II Warsztaty Terenowe Zapis dzialalnosci clowieka w srodowisku przyrodniczym
Nakladatel
    Katedra Geografii Fizycznej, Katedra Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzedu, Wydzial Nauk o Ziemi Uniwersytetu Slaskiego, Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddzial Katowicki
Místo vydání
    Sosnowiec
Datum vydání
    2003
Klíčové slovo
    Clowieka
    Dzialalnosci
    II
    Przyrodniczym
    Srodowisku
    Terenowe
    Warsztaty
    Zapis
Části této monografie
    Holocenskie zmiany srodowiska przyrodniczewo na przyklade rozvoju stozka aluwialnego w rejonie Wzgórz Kozuchowskich (SW Polska)