Podrobnosti záznamu

Název
   Implementation of Landscape Ecology in New and Changing Conditions. Proceedings of the 14th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research, 4-7 October 2006, Stará Lesná, High Tatra Mts.
Editor
    Boltižiar, M.
Nakladatel
    Ústav krajinné ekologie SAV, Bratislava, pobočka Nitra
Místo vydání
    Nitra
Datum vydání
    2008
Země vydání
    Slovensko
Klíčové slovo
    4-7
    14th
    2006
    Changing
    Conditions
    Ecological
    Ecology
    High
    Implementation
    International
    Landscape
    Lesná
    Mts
    New
    October
    Problems
    Proceedings
    Research
    Stará
    Symposium
    Tatra
Části této monografie
    Relief and landscape-ecological units in the Podyjí National Park (Czech Republic)