Podrobnosti záznamu

Název
   Inženýrská mechanika 95. 2
Editor
    Dobiáš, I.
    Koubová, E.
Nakladatel
    ÚT AV ČR
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1995
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    95
    Inženýrská
    Mechanika
Části této monografie
    Experimentální výzkum chování vysokorychlostních vodních paprsků z pohledu rozpojování tvrdých hornin a podobných materiálů
    Matematické modelování ve výzkumu porušení materiálů horninového typu
    Příspěvek ke zjišťování rychlostního profilu kontinuálního vysokorychlostního nezatopeného vodního proudu