Podrobnosti záznamu

Název
   Inženýrská seismologie (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí)
Editor
    Kaláb, Z.
Nakladatel
    Ústav geoniky AV ČR
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1994
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Inženýrská
    Konference
    Mezinárodní
    Regionální
    Seismologie
    Seismologů
    účastí
Části této monografie
    Automatická lokalizace důlních otřesů na dole Mayrau, Kladno
    Monitorování indukovaných seismických dějů na dole Mayrau - časové variace útlumu