Podrobnosti záznamu

Název
   Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 2
Editor
    Kaláb, Z.
Nakladatel
    ÚGN AV ČR
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1994
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Inženýrská
    Konference
    Mezinárodní
    Regionální
    Seismologie
    Seismologů
    účastí
Části této monografie
    Typová analýza mechanismů seismických jevů z oblasti porubu 138704 na Dole Lazy, OKR
    Výsledky seismických měření v uhelných a lupkových povrchových dolech